FAQ

Kto môže byť nominovaný?

Skladbou roka môže byť výhradne skladba oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM (Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS) hudobným dramaturgom v roku za ktorý sa udeľujú ceny, pričom sa musí nachádzať na štúdiovom albume vydanom v danom roku alebo bola vydaná samostatne v danom roku.

Albumom roka môže byť len album vydaný v roku za ktorý sa udeľujú ceny a vytvorený výlučne autorom slovenskej národnosti, z ktorého minimálne jedna skladba bola v roku za ktorý sa udeľujú ceny oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM. V prípade hudobných skupín musí byť počet spoluautorov slovenskej národnosti aspoň 50 percentný.

Objavom roka môže byť interpret/skupina z longlistu Rádia_FM, ktorý/á do konca roku za ktorý sa udeľujú ceny nevydal žiaden oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča. Držiteľom ceny sa interpret / skupina môže stať najviac jedenkrát.

Debutom roka sa môže stať len hudobná skupina/interpret z longlistu Rádia_FM, ktorá/ý v roku za ktorý sa udeľujú ceny vydal prvý oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča.

Albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča, ktorá obsahuje aspoň 7 originálnych skladieb alebo jeho celková dĺžka musí byť aspoň 30 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).

Ako sa hlasuje?

Hlasovanie prebehne v dvoch kolách:

1. kolo

1. kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovanie na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii udeľujete od piatich (najviac) po jeden (najmenej) bod. Nie je podmienkou udeliť v každej kategórii všetky body, ani hlasovať vo všetkých kategóriách. Hlasovanie v každej kategórii je možné odoslať samostatne.

Po ukončení prvého kola hlasovania z neho vzíde pätica nominovaných v každej kategórii, ktorí postupujú do druhého kola. Nominácie zverejní Rádio_FM vo svojom vysielaní. Po ich vyhlásení štartuje druhé kolo hlasovania.

2. kolo

Druhé kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovania na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii si vyberáte jedného z piatich nominovaných, ktorí postúpili z prvého kola hlasovania. Nie je podmienkou hlasovať vo všetkých kategóriách.

Mená víťazov zverejníme počas slávnostného udeľovania cien v apríli 2021.

Prihlásenie

Prihlásenie na webe radiohlavy.sk prebieha cez Firebase Phone Number Authentication zadaním vášho telefónneho čísla na prihlasovacej stránke.

Po overení, že nie ste robot a odoslaní údajov vám príde do SMS správy overovací kód, ktorý zadáte do príslušného poľa. Následne budete prihásení.

Prihlásení zostanete až kým sa manuálne neodhlásite.

V našom systéme uchovávame len vaše telefónne číslo.

Štatút cien Radio_Head Awards 2021

icon-text-downloadŠtatút cien Radio_Head Awards 2021