FAQ

Kto môže byť nominovaný?

Ceny Radio_Head Awards sú zamerané na podporu slovenských hudobných diel a ich prezentáciu širšej verejnosti. Slovenským hudobným dielom sa rozumie hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Skladbou roka môže byť výhradne skladba oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM (Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS) hudobným dramaturgom v roku za ktorý sa udeľujú ceny, pričom sa musí nachádzať na štúdiovom albume vydanom v danom roku alebo bola vydaná samostatne v danom roku.

Albumom roka môže byť len album vydaný v roku za ktorý sa udeľujú ceny a vytvorený výlučne autorom slovenskej národnosti, z ktorého minimálne jedna skladba bola v roku za ktorý sa udeľujú ceny oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM.

Objavom roka môže byť interpret/skupina z longlistu Rádia_FM, ktorý/á do konca roku za ktorý sa udeľujú ceny nevydal žiaden oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča. Držiteľom ceny sa interpret / skupina môže stať najviac jedenkrát.

Debutom roka sa môže stať len hudobná skupina/interpret z longlistu Rádia_FM, ktorá/ý v roku za ktorý sa udeľujú ceny vydal prvý oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča.

Albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča, ktorá obsahuje aspoň 7 originálnych skladieb alebo jeho celková dĺžka musí byť aspoň 30 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).

Ako sa hlasuje?

Hlasovanie prebehne v dvoch kolách:

1. kolo

1. kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovanie na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii udeľujete od piatich (najviac) po jeden (najmenej) bod. Nie je podmienkou udeliť v každej kategórii všetky body, ani hlasovať vo všetkých kategóriách. Hlasovanie v každej kategórii je možné odoslať samostatne.

Po ukončení prvého kola hlasovania z neho vzíde pätica nominovaných v každej kategórii, ktorí postupujú do druhého kola. Nominácie zverejní Rádio_FM vo svojom vysielaní. Po ich vyhlásení štartuje druhé kolo hlasovania.

2. kolo

Druhé kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovania na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii si vyberáte jedného z piatich nominovaných, ktorí postúpili z prvého kola hlasovania. Nie je podmienkou hlasovať vo všetkých kategóriách.

Mená víťazov zverejníme počas slávnostného udeľovania cien.

Prihlásenie

Prihlásenie na webe radiohlavy.sk prebieha cez Firebase Phone Number Authentication zadaním vášho telefónneho čísla na prihlasovacej stránke.

Po overení, že nie ste robot a odoslaní údajov vám príde do SMS správy overovací kód, ktorý zadáte do príslušného poľa. Následne budete prihásení.

Prihlásení zostanete až kým sa manuálne neodhlásite.

V našom systéme uchovávame len vaše telefónne číslo.

Štatút cien Radio_Head Awards 2023

icon-text-downloadŠtatút cien Radio_Head Awards 2023