Kontakty

FAQ

Základné odpovede ohľadom RHA

Štatút cien Radio_Head Awards 2020

Produkcia & PR Radio_Head Awards

Veronika Svorenčíková
veronika.svorencikova@radiohlavy.sk

Tomáš Vadovič
tomas.vadovic@radiohlavy.sk

Web Radio_Head Awards

web@radiohlavy.sk

Korešpondenčná adresa

Rádio_FM
Rozhlas a televízia Slovenska
organizačná zložka Slovenský rozhlas
Mýtna 1, P.O.Box 55
817 55 Bratislava 15

Všeobecné otázky týkajúce sa vysielania Rádia_FM
radiofm@radiofm.sk