SOZA partnerom Kategórie Debut roka


SOZA partnerom Kategórie Debut roka

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), ktorý minulý rok oslavoval sté výročie založenia, sa opäť stáva partnerom odovzdávania cien Radio_Head Awards. SOZA je partnerom Rádiohláv už od roku 2014 a uplynulé dva roky finančne podporila udeľovanie cien v kategórii Objav roka. Tieto ocenenia získali talentované autorky a hudobníčky Nina Kohutová a Tamara Kramar.

 

Tento rok sa SOZA stáva partnerom kategórie Debut roka a v rámci odovzdávania cien Radio_Head Awards podporí SOZA sumou 1 000€ víťaza tejto kategórie.

 

„Za pätnásť rokov svojho fungovania sa Rádiohlavy stali dôležitou súčasťou slovenskej hudobnej scény a sme preto veľmi radi, že SOZA môže byť partnerom tohto podujatia.“ hovorí Richard Jajcay, člen predstavenstva SOZA. „Veríme, že touto cestou môžeme podporiť talentovaných slovenských autorov a pomôcť im tak v šírení ich tvorby.“ dodáva.

 

Finančná cena SOZA bude víťazovi kategórie Debut roka odovzdaná priamo počas slávnostného udeľovania cien.