Soza odovzdá cenu za Debut roka


Soza odovzdá cenu za Debut roka

Občianske združenie SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský – zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby, autorov textov či libreta a vydavateľov týchto diel. Cez svoj Sociálny a kultúrny fond každoročne poskytuje hudobníkom či organizátorom hudobného života na Slovensku aj finančné dotácie. Jednou z pozitívnych aktivít je sledovanie činnosti mladých hudobných tvorcov a angažovanie sa pri ich ďalšom rozvoji. 

Nekomerčná platforma Rádia_FM ponúka vhodnú príležitosť stáť pri výnimočných zjavoch na slovenskej hudobnej scéne, za ktoré každoročne hlasujú nielen fanúšikovia, ale aj kritici či novinári v rámci hudobných cien Radio_Head Awards. Občianske združenie SOZA na nich spolupracuje už od roku 2013. 

Počas niekoľkých rokov stálo pri odovzdávaní Mimoriadnej Ceny za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry, ktorú si v minulosti odniesli Martin Burlas, Andrej Šeban či Ladislav Kupkovič

Aj v súvislosti s ochranou autorských práv si je však SOZA čoraz viac vedomá, aké náročné je pre mladých autorov presadiť sa v súčasnom svete tvorivých možností sviežim, hodnotným a originálnym hudobným dielom. 

Preto na Radio_Head Awards od roku 2017 finančne podporuje kategóriu Debut roka. Jej laureátmi sa už v uplynulých dvoch rokoch stali Tolstoys a Leto s Monikou. 

Sme zvedaví, kto alebo aký projekt to bude tento rok.