Ocenenie Nadácie Advance Investments


Ocenenie Nadácie Advance Investments

Nadácia Advance Investments sa s nami spojila už v minulom roku. Vtedy víťazom kategórií Najlepšia koncertná kapela / Interpret roka (Puding Pani Elvisovej) a Elektronická hudba (Ink Midget, na fotografii) poskytli finančnú podporu v hodnote 2500.- EUR na pokrytie nákladov spojených s nahrávaním nového štúdiového albumu. Tento rok bude mať spomínaná nadácia vlastnú cenu - Ocenenie Nadácie Advance Investments.

Ocenenie Nadácie AI bude udelené hudobnej skupine / interpretovi z longlistov Radio_Head Awards 2013. Finančná odmena vo výške 2500.- EUR bude použitá na pokrytie časti nákladov spojených s produkciou albumu výhercu.

Autor foto: Martina Mlčúchová

na fotografii: Ink Midget