Prihlášky v kategórii Elektronická hudba 2023


Prihlášky v kategórii Elektronická hudba 2023

Radio_Head Awards 2023 sú už v procese príprav a práve teraz je čas prihlásiť svoju elektronickú nahrávku a zabojovať tak o sošku. Prihlášky prijímame do 7. januára 2024.

Prihlásiť je možné len album vydaný alebo prvýkrát distribuovaný v období od 24.12.2022 do 23.12.2023 a spĺňajúci aspoň jednu podmienku slovenského hudobného diela:

  • najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku

Albumom sa pre účely žánrových cien rozumie aj EP vydané v digitálnej podobe alebo ako fyzický nosič slovenským či zahraničným vydavateľom, musí však obsahovať aspoň 4 originálne skladby alebo jeho celková dĺžka musí byť aspoň 25 minút (do celkového počtu a dĺžky sa nerátajú remixy ani alternatívne verzie originálnych skladieb).


Foto: Martina Mlčúchová