Kto môže byť nominovaný?

Na singlový longlist Rádia_FM sú zaradené skladby od interpretov, ktoré boli v danom roku nasadené do rotácií terestriálneho vysielania Rádia_FM (Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS) hudobným dramaturgom.

Albumom roka môže byť len album vydaný v roku za ktorý sa udeľujú ceny a vytvorený výlučne autorom slovenskej národnosti, z ktorého minimálne jedna skladba bola v roku za ktorý sa udeľujú ceny oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM. V prípade hudobných skupín musí byť počet spoluautorov slovenskej národnosti aspoň 50 percentný.

Singlom roka môže byť výhradne skladba oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM v roku za ktorý sa udeľujú ceny, pričom sa môže nachádzať na štúdiovom albume vydanom aj v inom roku.

Objavom roka môže byť interpret/skupina z longlistu Rádia_FM, ktorý/á do konca roku za ktorý sa udeľujú ceny nevydal žiaden oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča. Držiteľom ceny sa interpret / skupina môže stať najviac jedenkrát.

Debutom roka sa môže stať len hudobná skupina/interpret z longlistu Rádia_FM, ktorá/ý v roku za ktorý sa udeľujú ceny vydal prvý oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča.

Ako sa hlasuje?

Hlasovanie prebehne v dvoch kolách:

1. kolo

1. kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovanie na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa. V prípade, že nemáte založený účet, môžete si ho vytvoriť alebo sa prihlásiť pomocou vášho Twitter alebo Google účtu.

V každej kategórii udeľujete od piatich (najviac) po jeden (najmenej) bod. Nie je podmienkou udeliť v každej kategórii všetky body, ani hlasovať vo všetkých kategóriách. Hlasovanie v každej kategórii je možné odoslať samostatne.

Po ukončení prvého kola hlasovania z neho vzíde pätica nominovaných v každej kategórii, ktorí postupujú do druhého kola. Nominácie zverejní Rádio_FM vo svojom vysielaní. Po ich vyhlásení štartuje druhé kolo hlasovania.

2. kolo

Druhé kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovania na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa. V prípade, že nemáte založený účet, môžete si ho vytvoriť.

V každej kategórii si vyberáte jedného z piatich nominovaných, ktorí postúpili z prvého kola hlasovania. Nie je podmienkou hlasovať vo všetkých kategóriách.

Mená víťazov zverejníme počas slávnostného udeľovania cien v Bratislave 15.3.2018.

Prihlásenie a registrácia

Prihlásiť sa dá tromi spôsobmi:

  1. cez Twitter účet
  2. cez Google účet
  3. registráciou priamo na stránke radiohlavy.sk

Každý z týchto spôsobov je previazaný s emailovou adresou, s ktorou ste sa registrovali na daných sociálnych sieťach alebo na stránke radiohlavy.sk.

Tzn. že systém vám nedovolí registrovať sa viackrát s tou istou emailovou adresou. Ak ste sa teda už niekedy (napr. aj pri hlasovaní v predchádzajúcich ročníkoch) u nás prihlásili niektorým spôsobom, mali by ste tak urobiť už vždy (platí len v prípade identickej registračnej emailovej adresy).

Ak chcete resetnúť svoje heslo, môžete tak urobiť na tomto linku: obnoviť heslo, po obnovení hesla budete schopní prihlásiť sa emailom a novým heslom ako aj pôvodným účtom zo sociálnej siete.

Štatút cien Radio_Head Awards 2017

icon-text-downloadŠtatút cien Radio_Head Awards 2017