Radio Head Awards Festival je dvojdňovou koncertnou prehliadkou toho najlepšieho za uplynulý rok z ponuky hudobne najvyprofilovanejších rozhlasových okruhov RTVS – Rádia_FM a Rádia Devín.

Partnerom Radio_Head Awards je aj Rádio Devín, ktoré zastrešuje tri kategórie v hudobných žánroch, ktoré dominujú vo vysielaní Rádia Devín. Klasická hudba, Jazzová hudba a Experimentálna hudba. V duchu tejto myšlienky, ako aj vyhraneného žánrového záberu Rádia Devín a Rádia_FM vzniká dramaturgia Radio_Head Awards Festivalu.

Počas dvoch dní sa predstavia na pódiách koncertných štúdií jednak domáce rozhlasové telesá (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Rezidenčný súbor Rádia Devín) ako aj prizvaní hostia, ktorých umelecká tvorba a produkcia je previazaná s programovou náplňou Rádia Devín a Rádia_FM.