Piatok 10.3.2017

Veľké koncertné štúdio

18:00 OTVÁRACÍ KONCERT

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent
Marián Lejava
husle
Karol Daniš
klarinet
Ronald Šebesta
spev
Katarína Koščová

Peter Zagar
V kruhu, pre sláčikové nástroje
Zo Slovníka nejasných žiaľov, na texty Johna Koeniga (svetová premiéra)
Ladislav Kupkovič
Souvenir
Pavol Šimai
Claricon, pre klarinet a symfonický orchester (slovenská premiéra)

Malé koncertné štúdio

20:30 PAPER MOON TRIO

Víťaz súťaže Jazz START UP
spev, ukulele
Barbora Medeková
spev, husle
Juliana Šeregiová
spev, gitara
Andrea Kružliaková

22:00 Stroon

Stroon & Ensemble
Prelúdiá a piesne

Komorné štúdio

20:00 Impreus

22:00 Autumnist

Sobota 11.3.2017

Veľké koncertné štúdio

19:30 LONGITAL SUITA +

Longital
spev, basgitara
Shina
spev, gitara
Daniel Salontay
bicie, klavír
Marián Slávka

Sláčikové kvarteto
husle
Štefan Filas, Milan Adamec
viola
Slavo Solovic
violončelo
Jozef Lupták

22:30 LEGENDY – Marián Varga a Jaco Pastorius

RADIO BAND
pod vedením Radovana Tarišku

Malé koncertné štúdio

16:00 BOL RAZ JEDEN CELKO

Detská hudobná dielňa o hudbe a hudobných nástrojoch

Musicantica slovaca

18:00 MUCHA QUARTET - Rezidenčný súbor Rádia Devín

Johann Sebastian Bach
Umenie fúgy, BWV 1080
Ľuboš Bernáth
Sláčikové kvarteto č. 2 „Štruktúry a impulzy“ (svetová premiéra)
Martin Burlas
Panadol pre laptop a sláčikové kvarteto
Philip Glass
Sláčikové kvarteto č. 5 (slovenská premiéra)

21:00 HOMMAGE À MILAN ADAMČIAK

Cluster ensemble
umeleckí vedúci
Ivan Šiller, Fero Király

VENI ACADEMY
umelecký vedúci
Daniel Matej
dirigent

Milan Adamčiak
Poonsoirée, Clusters, Duo, Modelli per cornetto, Blue Velvet Song, Minimusic, Emotions, Impulsi a due, Modelli per clarinetto solo, Nebulae III, Fandango, La mer

Komorné štúdio

20:00 Adalbert

22:00 Karol Mikloš