Kto môže byť nominovaný?

Na singlový longlist Rádia_FM sú zaradené skladby od interpretov, ktoré boli v danom roku nasadené do rotácií terestriálneho vysielania Rádia_FM (Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS) hudobným dramaturgom.

Albumom roka môže byť len album vydaný v roku za ktorý sa udeľujú ceny a vytvorený výlučne autorom slovenskej národnosti, z ktorého minimálne jedna skladba bola v roku za ktorý sa udeľujú ceny oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM. V prípade hudobných skupín musí byť počet spoluautorov slovenskej národnosti aspoň 50 percentný.

Skladbou roka môže byť výhradne skladba oficiálne nasadená do terestriálneho rozhlasového vysielania Rádia_FM v roku za ktorý sa udeľujú ceny, pričom sa musí nachádzať na štúdiovom albume vydanom v danom roku alebo bola vydaná samostatne v danom roku.

Objavom roka môže byť interpret/skupina z longlistu Rádia_FM, ktorý/á do konca roku za ktorý sa udeľujú ceny nevydal žiaden oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča. Držiteľom ceny sa interpret / skupina môže stať najviac jedenkrát.

Debutom roka sa môže stať len hudobná skupina/interpret z longlistu Rádia_FM, ktorá/ý v roku za ktorý sa udeľujú ceny vydal prvý oficiálny štúdiový album. Oficiálnym štúdiovým albumom sa rozumie nahrávka distribuovaná v digitálnej forme alebo vo forme fyzického nosiča.

Ako sa hlasuje?

Hlasovanie prebehne v dvoch kolách:

1. kolo

1. kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovanie na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii udeľujete od piatich (najviac) po jeden (najmenej) bod. Nie je podmienkou udeliť v každej kategórii všetky body, ani hlasovať vo všetkých kategóriách. Hlasovanie v každej kategórii je možné odoslať samostatne.

Po ukončení prvého kola hlasovania z neho vzíde pätica nominovaných v každej kategórii, ktorí postupujú do druhého kola. Nominácie zverejní Rádio_FM vo svojom vysielaní. Po ich vyhlásení štartuje druhé kolo hlasovania.

2. kolo

Druhé kolo hlasovania prebehne prostredníctvom internetového hlasovania na webe radiohlavy.sk.

Hlasovať na webe Rádia_FM je možné až po prihlásení sa.

V každej kategórii si vyberáte jedného z piatich nominovaných, ktorí postúpili z prvého kola hlasovania. Nie je podmienkou hlasovať vo všetkých kategóriách.

Mená víťazov zverejníme počas slávnostného udeľovania cien v Bratislave 15.3.2019.

Prihlásenie

Prihlásiť sa dá dvoma spôsobmi:

1. cez Twitter účet
2. registráciou priamo na stránke radiohlavy.sk

Prihlasenie cez Twitter účet je previazaný s emailovou adresou, ktorou ste sa ňom registrovali.

Tzn. že systém vám nedovolí prihlásiť sa viackrát s tou istou emailovou adresou. Ak ste sa teda už prihlásili cez Twitter účet, systém vám nedovolí registrovať sa s tou istou adresou.

Ak chcete resetnúť svoju emailovú adresu, môžete tak urobiť na tomto linku: reset. Po obnovení hesla budete schopní sa prihlásiť emailom a novým heslom ako aj pôvodným účtom zo sociálnej siete.

Štatút cien Radio_Head Awards 2018

icon-text-downloadŠtatút cien Radio_Head Awards 2018