RHAF2017 / „VENI30 (3)“ – VENI ensemble

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

17. marec 2018, 21.00 hod.

„VENI30 (3)“ – VENI ensemble


VENI ensemble – „VENI30 (3)“

„Položme si otázku: kde by byla slovenská hudba bez VENI ensemble? Vždyť skoro každý, kdo na Slovensku v soudobé hudbě něco znamená tímto souborem prošel nebo s ním aspoň přišel do kontaktu. A množství světových osobností, které s VENI ensemble spolupracovaly, je úctyhodné a také v tomto směru bude VENI ensemble těžko hledat konkurenci. Že se takto nabyté zkušenosti promítly do hráčské úrovně a vyzrálosti souboru je naprosto očividné. VENI ensemble není možné z historie slovenské hudby vymazat – vždyť jím byla z velké části vytvářena! Tak tedy znovu: kde by dnes byla slovenská hudba, kdyby neexistoval VENI ensemble?“

autor citátu: Jaroslav Šťastný, aka Peter Graham,
(pri príležitosti 30. výročia vzniku súboru, 2017)
Na svojom treťom „narodeninovom koncerte“ uvedie VENI ensemble štyri skladby z novšieho aj staršieho repertoáru. Kupkovičov Osemhran samoty, nudy a strachu, zaznamenaný v podobe vizuálne pútavej „kruhovej“ partitúry, bol v dobe svojho vzniku unikátnym skĺbením ideí vychádzajúcich z webernovskej aplikácie princípov „dvanásťtónového totálu“ s ideami odvodenými z ligetiovského, či poľského „sonorizmu“. O tridsať rokov mladšie Burlasovo „smetanovské“ Z môjho života z roku 1992 je zas prejavom kompozičného redukcionizmu inšpirovaného americkým minimalizmom, či britskou experimentálnou hudbou; v Burlasovom stvárnení však tento redukcionizmus naberá podstatne iný, takpovediac špecificky „slovenský“ rozmer. Matejova MORSeARIA (miserere) vznikla pôvodne ako objednávka Evy Šuškovej pre ženský hlas a zvukovú stopu, ktorá bola v roku 2016 upravená na verziu pre hlas, zvukovú stopu a ansámbel; jej okrajové časti sú koncipované na spôsob akéhosi „halucinogénneho techna“, ústredná časť zas pripomína akýsi stredoveký hymnus. Skladba je venovaná pamiatke novinára Juraja Kušnierika. Program koncertu uzatvára realizácia dnes už slávnej Stockhausenovej verbálnej partitúry Aus den sieben Tagen z roku 1968, skladby, ktorá nepochybne vznikla pod vplyvom umeleckého hnutia Fluxus a v jeho tvorbe je úplne ojedinelým javom.

Koncert vysielame v priamom prenose v Rádiu Devín.

Foto: Milan David

Foto: Ctibor Bachratý

Foto: Ctibor Bachratý