RHAF2017 / SOSR

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

16. marec 2018, 19.00 hod.

Otvárací koncert

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Andrej Gál – violončelo
Linda Ballová – soprán
Marián Lejava – dirigent

Juraj Beneš When music... – svetová premiéra
Iris Szeghy Koncert pre violončelo a orchester
Ivan Parík Triptych, kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester

„Hudba ... táto ľudská činnosť, ktorá sa zmocňuje človeka viac ako ktorákoľvek iná, ktorá vyjadruje svet a človeka viac ako ktorákoľvek iná, ktorú človek potrebuje viac ako ktorúkoľvek inú.“
Juraj BENEŠ (O harmónii)

Postmoderná hravosť s otázkou ukrytou v nedopovedanom názve skladby, dialóg s tradíciou vo forme koncertu a meditácia umelca 20. storočia nad starobylým textom Stabat mater. Na otváracom koncerte festivalu Radio Head Awards zaznie svetová premiéra skladby When music... Juraja Beneša, Koncert pre violončelo vo Švajčiarsku pôsobiacej skladateľky Iris Szeghy a Triptych jednej z kľúčových osobností avantgardy 60. rokov 20. storočia Ivana Paríka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude dirigovať renomovaný špecialista na hudbu 20. a 21. storočia Marián Lejava, ako sólisti sa predstavia výrazné interpretačné osobnosti svojej generácie – violončelista Andrej Gál a sopranistka Linda Ballová.

Koncert vysielame v priamom prenose v Rádiu Devín.