RHAF2017 / Mojše band

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

17. marec 2018, 19.30 hod.

Mojše band


Michal Paľko / cimbal, spev, dychové nástroje
František Kubiš / akordeón, vokál, kopák
Jakub Stračina / kontrabas, vokál, hrkálky


Mojše Band je autentická kapela reprezentujúca židovskú hudobnú tradíciu zo Slovenska. Počas krátkeho pôsobenia si kapela vybudovala jasné postavenie na stredoeurópskej klezmer scéne. Vďačí za to najmä svojmu inovatívnemu pohľadu na židovskú hudobnú tradíciu najmä z regiónov bývalého uhorského teritória.

Vďaka bohatým interpretačným skúsenostiam a multižánrovým interpretačným schopnostiam Band vytvára jedinečnú progresívnu "neo-klezmer" fúziu. Počas pomerne krátkej existencie Band účinkoval na prestížnych festivaloch, z ktorých azda najviac rezonuje Jewish Culture Festiwal Krakow, ale i Zachor v Bialystoku, Mazal tov Košice, Šamajim - Třebíč, Simcha - Wroclaw, World music festival Bratislava... Medzi významné spolupráce patrí spolupráca s rabínskou školou Abraham Geiger Collegue v Berlíne, či reformovanou židovskou komunitou Beit - Krakow. V roku 2017 vydal výnimočný zvukový nosič Reguita s rabínkou Tanyou Segal, ktorý je jedinečnou fúziou jednotlivých vývojových etáp reformnej židovskej liturgie.

Mojše Band je finalistom najprestížnejšiej žánrovej súťaže židovskej hudby International Jewish music festival v Amsterdame a držiteľom Youtube prize tejto súťaže na roky 2017 - 2020 za jidiš cover piesne Pharella Williamsa - Happy.

"...Mojši bolo pôvodné pomenovanie pre klezmerov žijúcich na Slovensku. Títo hráči okrem toho, že hrali tradičnú židovskú hudbu, venovali sa kvôli obžive aj interpretácii Slovenskej hudby. Takto došlo v mnohých lokalitách Slovenska ku krásnej symbióze štýlovo rozdielnych prvkov v jeden špecifický hudobný celok…"

Koncert vysielame v priamom prenose v Rádiu Devín.