VENI ACADEMY 4x4

12.3.2016 / 16:00 / Malé koncertné štúdio

VENI ACADEMY je komunita mladých hudobníkov, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Je to hudba väčšinou zaznamenaná v podobe tzv. otvorených partitúr – vývoj skladby nemožno celkom predvídať.

Okrem množstva úspešných koncertov v rozmanitých prostrediach (od konvenčných koncertných sál, cez neobvyklé priestory, napríklad parky, nákupné centrá alebo električky MHD, až po veľké festivaly, akým je Bažant Pohoda) VENI ACADEMY vydal aj svoj prvý CD titul, ROLLING TONES/in zarter bewegung, ktorý získal prestížne ocenenie Radio_Head_Award 2013 za „najlepší album roka v kategórii Klasická hudba“.

Koncert na Radio Head Awards festivale 12. marca je vyvrcholením medzinárodného projektu VENI ACADEMY: 4X4. Väčšina skladieb skladateľov z krajín V4 zaznie vo svetovej premiére.

VENI ACADEMY zahrajú v zložení:

Berta Bánki – flauta, pikola
Veronika Jiráčková, Varvara Mikhaylova, Veronika Vitázková, a. h. – flauta
Alen Kundih – klarinet
Branislav Dugovič, Ábel Fazekas – klarinet, basklarinet
Bálint Fábry – fagot
Robert Kolář, a. h., Tomislav Kreš – trúbka
Júlia Lederleitnerová, Karin Loudová, Ján Tkáč – spev
Samuel Hvozdík, Vojtěch Šembera – spev, objekty
Erika Krkošková, Ivan Šiller – klavír
Tibor Feledi, Martina Janegová, Fero Király, Miriama Kovaľuková, Melánia Puporka, Barbora Tomášková – syntetizátor
Daniel Matej – syntetizátor, objekty
Ján Papulák – bicie nástroje
Dániel Dobri – gitara
Michal Svorada – elektrická gitara
Ian Mikyska – elektrická gitara, banjo
David Danel, Natália Kubalcová, Dora Maganić,
Jakub Novotný, Anna Štěpánová – husle
Júlia Urdová, a. h., Ibolya Vörösváry – viola
Zuzana Jasenková, Hana Juríková, Stin Lebar – violončelo
Gergely Gulyás – kontrabas

Dirigenti

Marián Lejava
Daniel Matej
Marco Vlasák

Lektori

Branislav Dugovič – klarinet, dychová sekcia
Fero Király, Ivan Šiller – klavír, klávesová sekcia
David Danel – husle, sláčiková sekcia
Marián Lejava, Daniel Matej – dirigovanie, vedenie ansámblu
Daniel Matej – umelecký riaditeľ
Ivan Šiller – výkonný riaditeľ
Marián Lejava – šéfdirigent
Juraj Beráts a Irena Lányiová – produkcia, manažment

Foto: Lena Kušnieriková