Otvorené partitúry na festivale

VENI ACADEMY hrá hudbu, ktorá je vo väčšine prípadov zaznamenaná v podobe tzv. otvorených partitúr (prinajmenšom z hľadiska nástrojového obsadenia). To preto, lebo chce byť otvoreným prostredím pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o interpretáciu súčasnej hudby, a teda nie je možné celkom predvídať, v akej zostave sa v danú chvíľu mladí hudobníci zídu.

Za myšlienkou hrať otvorené partitúry je však okrem tohto takpovediac praktického hľadiska ešte aj oveľa zásadnejší zámer: tieto partitúry kladú istým spôsobom vyššie nároky na predstavivosť, kreativitu, osobnostný vklad a zodpovednosť interpreta, než hudba, ktorá je „do bodky“ zaznamenaná skladateľom v notách.

Nie je tomu inak ani v prípade festivalového programu. Tvoria ho rozmanité skladby rozličných autorov rôzneho veku, pochádzajúcich z rôznych kultúrnych prostredí. Každá z nich je však nejakým spôsobom „otvorená“ voči variantným riešeniam zo strany interpretov.

Krauzeho Voices sú skladbou pre 15 ľubovoľných nástrojov s fixovanými výškami jednotlivých hlasov, ale v tzv. proporčnej notácii. Grafické partitúry Milana Adamčiaka a Earle Browna ponúkajú už zo samotnej svojej podstaty variantné zvukové reprezentácie. No a Matejove Structures, Pages (...and Improvisations) sú z kategórie skladieb, ktoré vznikajú metódou tzv. dirigovanej improvizácie.

Veni Academy na Pohode 2013

VENI ACADEMY je komunitou mladých hudobníkov, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Veni Academy na Pohode 2013

VENI ACADEMY má za sebou okrem množstva úspešných koncertov v rozmanitých prostrediach (od konvenčných koncertných sál, cez neobvyklé priestory, napríklad parky, nákupné centrá alebo električky MHD, až po veľké festivaly, akým je Bažant Pohoda) aj svoj prvý CD titul, ROLLING TONES/in zarter bewegung, ktorý získal ocenenie Radio_Head_Award za Najlepší album roka 2013 v kategórii Klasická hudba.

Autor foto: Lukas Gal Photography