Viete čo bola Apolka?

Odpoveď vám dá Apolloopera z dielne skladateľa Mareka Piačeka a libretistov Martina Ondrisku a Marolda Langer-Philippsena.

Dielo vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami štyridsiatych rokov 20. storočia. Barbarstvo násilia je zdanlivo zatlačené do úzadia jednoduchými postavami starých „apolákov“, či ich aktivitami v robotníckych spolkoch. Text libreta vychádza z archívnych materiálov, dobovej odbornej literatúry, fotografií, chemických vzorcov špeciálnych produktov „Apolky“, zápisníc z činnosti spolkov, citácií, výpovedí svedkov...

Dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly, scudzovacie efekty, piesne... Ale ako táto melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón znie? Príďte v sobotu 29.marca na Radio_Head Awards festival do obrátenej pyramídy a zistíte.

Účinkujú:
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – dirigent
Albert Hrubovčák - trombón
Štefan Bučko – rozprávač

Ak ešte stále nie ste presvedčení o tom, či prísť, veríme, že autori vás uistia v relácii Ars musica 26. marca v čase 09.00-11.00 hod. na Rádiu Devín.